חרדת שינייםפחד שיניים

פחד מטיפול שיניים מיותר או שגוי

"אני חושש מאוד, שרופא השיניים יבצע טיפול שאינו באמת נחוץ".

"אני מפחד לפנות לרופא השיניים כדי שלא יחמיר את המצב במקום לשפר אותו. אינני סומך על רופאי שיניים"!

האם המשפטים הללו רלוונטיים לך? סביר להניח, שאתה חושד כי טיפול שיניים שעברת היה מוגזם או מיותר לגמרי. אם היית אז קטין, לא סביר שביקשו לשמוע את דעתך לפני כן. לחלופין, ייתכן ששמעת על האפשרות של טיפול מיותר.

הבה נודה על האמת – טיפול יתר וטיפול מיותר אכן קיימים. הרוב המוחלט של רופאי השיניים שואפים לתת את הטיפול הטוב ביותר האפשרי. אולם, גם ברפואת שיניים יש תפוחים רקובים – בדומה לכל מקצוע אחר.

קיימות מספר סיבות לכך, שרופא שיניים מציע טיפול מיותר או מוגזם:

  • רופאי שיניים מסוימים הוכשרו לטפל בבעיות באופן אגרסיבי, ומאמינים שטיפול כזה הוא השיטה הטובה ביותר.
  • בדומה לאנשים רבים, רופאי שיניים מסוימים מושפעים מאוד מאידיאלים עכשוויים של יופי משופץ פוטושופ, ומאמינים באמת שמדובר במצב אידיאלי שיש לשאוף אליו.
  • פוליסות ביטוח או ביטוחי שיניים מסוימים עלולים להפוך טיפול מיותר או מוגזם למפתה ביותר.
  • רווח כספי.

אולם, ברוב המקרים יש סיבות לגיטימיות לכך שרופא שיניים אחד עשוי להמליץ על טיפול נוסף או שונה מרופא שיניים אחר. מלבד מה שלמד בזמנו בפקולטה לרפואת שיניים, וכן בהשתלמויות וממקורות מידע אחרים, רוב הלמידה מתבצעת במהלך העבודה.

לדוגמה, אם רופא שיניים מחליט לעקוב אחר אזורים שנראים קצת חשודים, ובמהלך המעקב מצבם מחמיר באופן ניכר, ייתכן שיחליט שעדיף לטפל בהם בשלב מוקדם. ייתכן שרופא שיניים אחר יוודא שמצבן של שיניים הנראות חשודות לא יחמיר עם הזמן, ויחליט שעדיף לא לטפל בהן אלא אם כן משהו ממש לא בסדר איתן.

גישות טיפול שונות אינן אומרות בהכרח שרופא שיניים אחד "צודק" ורופא שיניים אחר "טועה". בדרך כלל, רופאי שיניים המטפלים באופן "אגרסיבי" יותר יבחרו בטיפול אגרסיבי יותר לעצמם, בעוד שרופאי שיניים שמרניים יותר יבחרו בטיפול שמרני יותר לעצמם.

רוב רופאי השיניים גם יתייחסו לגורמים אחרים כשהם מציעים במה לטפל וכיצד לעשות זאת. בין הגורמים הללו ניתן למנות, לדוגמה, את התזונה של המטופל, את ההיסטוריה הדנטאלית שלו, הבעיות הרפואיות שהוא סובל מהן ואת הסבירות לכך שמה שלא יטופל עלול להפוך לבעיה בהעדר טיפול.

ייתכן שאתה סבור, שרופאי שיניים נחלקים לשני מחנות – רופאים המטפלים באופן אגרסיבי ורופאים המטפלים באופן שמרני. במציאות, ההתפלגות נראית יותר כמו עקומת פעמון: מעט רופאי שיניים המבצעים "טיפול יתר" נמצאים בקצה האחד של העקומה ומעט רופאי שיניים המבצעים "תת טיפול" נמצאים בקצה השני של העקומה, אך רוב רופאי השיניים נמצאים אי-שם באמצע. תת טיפול עלול להיות גרוע בדיוק כמו טיפול יתר, כיוון שבעיות קטנות שלא יטופלו מספיק מוקדם עלולות להפוך לבעיות גדולות.

המידע באתר זה אינו במקום ואינו מתיימר להחליף או להיות במקום מידע של רופא שיניים מומחה השתלות שיניים